bux.sk
knihy, ktorými žijete
Úvodná stránka
Buxcafe Knižné podcasty Eknihy na Bux.skSúťaž so Slovenskou poštou: nechajte si zaslať balíček do BalíkoBOXu a vyhrajte

Pohodlne, rýchlo a jednoducho – BalíkoBOXy Slovenskej pošty sú skvelou možnosťou pre doručovanie vašich balíkov.

Navyše, vďaka BalíkoBOXom teraz môžete hrať o poukážky na ďalší nákup! Stačí si objednať tovar, pri spôsobe dopravy zvoliť práve možnosť „BALÍK NA POŠTU a v nej konkrétny BalíkoBOX Slovenskej pošty. Potom už len zostáva čakať, či sa na vás usmeje šťastie. Súťaž potrvá do 27. novembra 2017.

 


Banská Bystrica
– BalíkoBOX pri Pošte 11
Rudohorská 27 | 978 92

BalíkoBOX TESCO, Zv.cesta
Zvolenská cesta 8 | 9 78 91

– BalíkoBOX Slovenská pošta
Partizánska cesta 9 | 9 78 93

Bratislava
– BalíkoBOX OC BORY MALL
Lamač 6780 | 8 41 91

– BalíkoBOX OC EUROVEA
Pribinova 10 | 818 91

– BalíkoBOX pri Pošte 214
Uzbecká 4 | 8 22 91

– BalíkoBOX TERNO, Jána Kostru
Jána Kostru č.1, Devínska Nová Ves | 8 41 92

– BalíkoBOX TESCO, Panónska cesta
Panónska cesta 9 | 8 50 90

Hlohovec
– BalíkoBOX OC Váh
Za Váhom 1197/2 | 920 91

Ivanka pri Dunaji
– BalíkoBOX pri pošte
Štefánikova 14 | 9 00 92

Košice
– BalíkoBOX Autobusová stanica
Staničné námestie 9 | 0 46 93

– BalíkoBOX OC OPTIMA
Moldavská cesta 32 | 0 46 92

– BalíkoBOX TESCO, Trolejbusová
Trolejbusová 1 | 0 46 91

Martin
– BalíkoBOX Autobusová stanica
Staničné námestie 9 | 0 46 93

– BalíkoBOX OC Tulip
Pltníky 2 | 0 37 92

Nitra
– BalíkoBOX TESCO, Bratislavská
Bratislavská 5 | 9 54 91

Poprad
– BalíkoBOX OC MAX
Dlhé Hony 4587/3 | 058 91

Prešov
– BalíkoBOX pri Pošte 2
Masarykova 2 | 0 81 92

Prievidza
– BalíkoBOX OC Prievidza
Hornonitrianska cesta 1281/1 | 971 92

Senec
– BalíkoBOX pri pošte
Bratislavská 1 | 9 04 92

Trenčín
– BalíkoBOX OC LAUGARICIO
Belá 7271 | 912 92

Trnava
– BalíkoBOX OC MAX
Ferka Urbánka 7530/9 | 918 92

– BalíkoBOX TESCO, Veterná
Veterná 40 | 918 91

Zvolen
– BalíkoBOX Retail Park
Obchoddná 11 | 961 92

Žilina
– BalíkoBOX TESCO Košická cesta
Košická 3 | 012 90

Spoznajte výhody BalíkoBOXov:  
| 24/7 | Dostupnosť | Platba kartou | Bezpečnosť | Rýchlosť | Diskrétnosť | Flexibilita

Viac informácií o BalíkoBOXoch nájdete na www.posta.sk/balikobox

Štatút súťaže
„Hrajte s BalíkoBOXom o skvelé ceny!“

I. | Názov a účel súťaže, účastníci
1. Názov súťaže je „Hrajte s BalíkoBOXom o skvelé ceny!“ (ďalej len „Súťaž“). Účelom organizovania Súťaže je reklama a podpora zasielania
balíkov do BalíkoBOXov vyhlasovateľa Súťaže: Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, IČO: 36 631 124.
2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnancov spoločnosti Slovenská
pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, IČO: 36 631 124 (ďalej len „Účastník Súťaže“).

II. | Vyhlasovateľ (Organizátor) súťaže
1. Vyhlasovateľom a organizátorom Súťaže je spoločnosť Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, IČO: 36 631 124 (ďalej len „Organizátor“).
2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.

III. | Začiatok a ukončenie súťaže
1. Súťaž sa uskutoční v období od 16. 10. do 27. 11. 2017.

IV. | Pravidlá súťaže
1. Do Súťaže bude zaradený každý Účastník Súťaže, k torý v priebehu Súťaže uskutoční kúpu tovaru v e-shopoch partnerov Organizátora, pre ktoré bude táto Súťaž vyhlásená a nechá si zakúpený tovar doručiť do BalíkoBOXu Organizátora.
2. Partneri Organizátora sú uvedení na internetovej stránke www.posta.sk

V. | Výhry
1. Cenami v Súťaži sú poukážky v hodnote 100 Eur na ďalší nákup v konkrétnom e-shope partnera Organizátora, z ktorého si Účastník Súťaže
zakúpil tovar.
2. Poukážka môže byť použitá len na jednorazový nákup a je platná počas 2 mesiacov od žrebovania.
3. Celkový počet poukážok bude stanovený po dohode Organizátora s jednotlivými partnermi prevádzkujúcimi e-shop, a to pre každý e-shop zvlášť.
4. Ak Účastník Súťaže vráti zakúpený tovar, resp. odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v zákonom stanovenej lehote, stráca nárok na výhru v Súťaži. Poukážku môže výherca získať až po uplynutí tejto lehoty.

VI. | Žrebovanie
1. Žrebovanie v ýhercov Súťaže sa uskutoční dňa 5.12. 2017.
2. Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom/telefonicky.

VII. | Účasť v súťaži a súhlas
so spracovaním osobných údajov
1. Účasťou v Súťaži vyjadruje Účastník Súťaže súhlas s pravidlami/ štatútom Súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytnutých v rámci Súťaže Organizátorovi. Účastník Súťaže udeľuje súhlas so spracúvaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely Organizátorovi. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorovi.
2. Organizátor je oprávnený uverejniť mená výhercov v oznamovacích prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátora.

VIII. | Osobitné ustanovenia
1. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v Súťaži nie je možné vymáhať. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
2. Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je zamestnancom Organizátora, je povinný bezodkladne na základe výzvy Organizátora vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.
3. Výhry v Súťaži môžu podliehať zdaneniu v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Organizátor nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry.
4. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá Súťaže (štatút) kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť.

IX. | Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút je uložený v sídle Organizátora.
2. Každý, k to preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora.
3. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 27.9. 2017
Slovenská pošta, a.s.

 

 

 

Pridať komentár


V odpovedi prosím používajte iba číslice

Komentáre

(19. októbra 2017 v 16:00)
dobryden
(22. októbra 2017 v 8:48)
super sutaž
(29. októbra 2017 v 11:11)
nemam žiadny komentar
(7. decembra 2018 v 19:34)
60
(24. februára 2020 v 23:12)
Dobrý deň, dámy a páni. Vitajte u poskytovateľa finančných služieb NoviCap. Potrebujete naliehavý finančný prielom? Potrebujete pôžičku z rôznych dôvodov? NoviCap ponúka flexibilné možnosti pôžičiek prispôsobené vašim potrebám. NoviCap ponúka širokú škálu možností pôžičiek pre všetkých, ktorí potrebujú finančnú pomoc pri nízkych úrokových sadzbách 3%, či už ide o podnikateľský úver, osobný úver alebo pôžičku na lekárske účty, predplatný deň, financovanie zariadení, hypotekárny úver e.t.c. Táto služba je rýchla, bezpečná, spoľahlivá. Ak chcete získať viac informácií o ponuke pôžičky NoviCap, pošlite e-mail prostredníctvom || novicapserviceprovider@gmail.com || alebo napíšte nám na WhatsApp prostredníctvom: +31642117819 O NOVICAPE NoviCap, založená v roku 2015, je jedným z najväčších trhov s úvermi na svete. Mnoho ľudí, najmä majiteľov firiem, využíva bezplatnú online službu NoviCap na nájdenie financovania prehliadaním viacerých úverových produktov z našich rozsiahlych sieťových úverových programov. NoviCap poskytuje financovanie rýchlym, flexibilným a transparentným spôsobom a zároveň ponúka profesionálnym investorom príležitosť investovať do krátkodobého majetku s nadpriemerným výnosom. Sme veľmi rýchli, dôveryhodní a spoľahliví a môžete si požičať od 1 000 EUR do 50 miliónov EUR. NoviCap je tou pravou spoločnosťou, ktorá vás kontaktovať, ak potrebujete naliehavú pôžičku. Už nemusíte strácať čas pokusom o pôžičku od iných finančných inštitúcií alebo stresujúcich návštev bánk. Naša služba je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni - môžete získať pôžičku a dokončiť svoje transakcie kedykoľvek a kdekoľvek ich potrebujete. Poskytujeme pôžičky svetovej triedy 24 hodín. Pre otázky / otázky? - Poslať e-mail na || novicapserviceprovider@gmail.com || Napíšte nám na WhatsApp prostredníctvom: +31642117819